Johan Karlsson - Svartkrut

Denna sida kommer att beskriva Svartkrutsskytte

Svartkrutsskytte är skytte med gamla mynningsladdade eller patronladdade vapen eller nytillverkade kopior på sådana